brann02.jpg
Foto: iStock

Styret for Samfunnsbedriftene Brann og redning

LES MER OM SAMFUNNSBEDRIFTENE BRANN OG REDNING • Brann og redning

Styret for Samfunnsbedriftene Brann og redning (tidligere KS Bedrift Brann og redning) ble valgt på årsmøte 2. april 2019.

Medlemmer:

  • Leder Per Olav Pettersen, Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS (til 2021)
  • Anne Hjort, Asker og Bærum brannvesen IKS (til 2021)
  • Per Gunnar Pedersen, Salten brann IKS (til 2019)
  • Torbjørn Mæhlumsveen, Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (til 2019)
  • Edvar Dahl, Ofoten interkommunale brann- og redningstjeneste (til 2021)

 Varamedlemmer:

  • Jan Røilid, Kristiansandsregionens brann og redning (til 2022)
  • Nils Erik Haagenrud, Rogaland brann og redning (til 2022)
  • Kim Haugan, Vestviken 110 IKS (til 2021)

 

Se alle Samfunnsbedriftenes bransjestyrer

Se styret for Samfunnsbedriftene