brann02.jpg
Foto: iStock

Styret for Samfunnsbedriftene Brann og redning

LES MER OM SAMFUNNSBEDRIFTENE BRANN OG REDNING • Brann og redning

Styret for Samfunnsbedriftene Brann og redning (tidligere KS Bedrift Brann og redning) ble valgt på årsmøte 2. april 2019.

Styret:

  • Leder Per Olav Pettersen, brannsjef, Vestfold Interkommunale brannvesen IKS (gjenvalg - 2023)
  • Nestleder Per Gunnar Pedersen, brannsjef, Salten Brann og redning (ikke på valg - 2022)
  • Torbjørn Mæhlumsveen, brannsjef, Trøndelag brann- og redningstj IKS (ikke på valg - 2022)
  • Laila Lien, brannsjef, Valdres brann- og redningstjeneste (ny - 2023)
  • Kim Haugan, leder, Sør-Øst 110 IKS (gjenvalg - 2023)

Varamedlemmer:

  • Jan Røilid, brannsjef KBR (ikke på valg - 2022)
  • Nils Erik Haagenrud, brannsjef RBR (ikke på valg - 2022)
  • Knut Berg Berntsen, brannsjef Brannvesenet Sør IKS (ny - 2023)

Se alle Samfunnsbedriftenes bransjestyrer

Se styret for Samfunnsbedriftene