brann02.jpg
Foto: iStock

Styret for Samfunnsbedriftene Brann og redning

LES MER OM SAMFUNNSBEDRIFTENE BRANN OG REDNING • Brann og redning

Her finner du styret for Samfunnsbedriftene Brann og redning.

Styret:

  • Leder Per Olav Pettersen, Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS (2023)
  • Nestleder Per Gunnar Pedersen, Salten Brann IKS (2023)
  • Torbjørn Mæhlumsveen, Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (2024)
  • Laila Lien, Valdres brann- og redningstjeneste IKS (2023)
  • Kim Haugan, leder, Sør-Øst 110 IKS (2023)

Varamedlemmer:

  • Jan Røilid, Kristiansandsregionen brann og redning IKS (2024)
  • Håvard Bye, Brannvesenet Midt IKS (2024)
  • Knut Berg Bentsen, Brannvesenet Sør IKS (2023)

Valgkomité:

  • Leder Dag Botnen Haugaland Brann og Redning IKS 
  • Medlem Vidar Trettenes Sogn brann og redning IKS

 

Se alle Samfunnsbedriftenes bransjestyrer

Se styret for Samfunnsbedriftene