cargo-dock-harbor-9318 (2).jpg
Foto: iStock
Havneforordningen:

Nye krav til TEN-T havnene

Havn

Samferdselsdepartementet har fastsatt forskrift om gjennomføring av havneforordningen i norsk rett. Forskriften trer i kraft 1. juli 2019.

Samferdselsdepartementet har fastsatt forskrift om gjennomføring av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/352 av 15. februar 2017 om opprettelse av rammer for levering av havnetjenester og felles regler om økonomisk innsyn i havner (havneforordningen).

- Norske Havner er fornøyd med at myndighetene har lyttet til havnenes innspill om å ikke over-implementere havneforordningen, sier Bernt C. Aaby, rådgiver i Norske Havner og fortsetter: Norske Havner mener videre at det bør gjøres en ny vurdering av hvilke norske havner som skal inngå i det TEN-T-nettverket.

Formålet med forordningen er å legge til rette for at leverandører av enkelte havnetjenester gis tilgang til havner for å kunne drive virksomheten sin, å sikre finansiell transparens i havner samt å etablere felles regler om havnetjenestevederlag og havneinfrastrukturvederlag.

Havneforordningen gjelder de havnene som til enhver tid inngår i det Trans-Europeiske transportnettet i Europa (TEN-T-nettverket) og som er åpne for alminnelig sjøtransport.

De norske TEN-T havnene er for tiden Moss, Oslo, Tønsberg, Larvik, Grenland, Kristiansand, Stavanger, Karmsund, Bergen, Molde, Kristiansund, Trondheim, Mo i Rana, Narvik, Hammerfest og Kirkenes.

Les mer på Kystverkets hjemmeside…