Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs skal være de kommunale avfallsvirksomhetenes viktigste samarbeidsparter og talerør når rammebetingelser ønskes endret - ved lover, forskrifter og retningslinjer - enten de utformes lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt.

Medlemmene velger selv hvem som skal sitte i det styrende organet "bransjestyret for Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs". Representantene velges for fire år, og representerer alle avfallsmedlemmene i ulike sammenhenger. Bransjestyret for Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs vedtar årlig en handlingsplan.

Bransjestyret møtes fem ganger i året.

Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs skal være de kommunale avfallsvirksomhetenes viktigste samarbeidsparter og talerør.