Samfunnsbedriftene Energi vil bidra til at våre medlemmer har tilgang til den kompetansen de trenger for å kunne utføre sitt samfunnsoppdrag på en god måte.