Teknologiske endringer, markedsutviklingen og reguleringer påvirker kraftomsetningen i Norge.

Konkurransen på omsetning er tilspisset, noe som har ført til flere fusjoner i bransjen. Samtidig har useriøse markedsaktører bidratt til å undergrave bransjens omdømme. I tillegg har nye aktører på markedet ført til endringer i hvordan kundene kjøper energi. Elhub, Statnetts prestisjeprosjekt, har gjentatte ganger blitt utsatt, til økende kostnader for bransjen. Dette er temaer du kan lese mer om på denne temasiden.

Les mer om
Relevante artikler