Kraftledninger03.jpg
Foto: iStock

Styret for Samfunnsbedriftene Energi

Styrer og utvalg • Energi

Styret for Samfunnsbedriftene Energi ble valgt på årsmøtet den 22. juni 2021.

Styret:

 • Leder Kjell Are Johansen, Andøy Energi AS (til 2022), Ikke på valg
 • Nestleder Birger Høyland, Jæren Everk (til 2022), Ikke på valg
 • Margrethe Folkestad, Hurum Energi (til 2023), Gjenvalg
 • Gudrun Rollefsen, Hammerfest energi (til 2022), Ikke på valg
 • Runar Lia, Notodden energi (til 2023), ny

Varamedlemmer:

 • Bjørg Hvidsten, Midtkraft nett (til 2022), Ikke på valg
 • Ketil Kvaale, Vest-Telemark kraftlag (til 2022), Ikke på valg
 • Arne Tillung, Kvam energi (til 2023), ny

Valgkomité:

 • Leder Rune Nesheim, Voss Energi (til 2022)
 • Nestleder Jan Gunnar Thors, Drangedal E-verk (til 2023)
 • Medlem Barry Larsen, Trollfjord AS (til 2023)