Regelverket for offentlige anskaffelser er omfattende. Men det gir også muligheter for å sikre seg at man kjøper noe som møter ens behov, blant annet ved å utnytte markedets kompetanse.

Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for nesten 400 milliarder kroner årlig. Det er viktig at virksomheter i offentlig sektor opptrer med integritet og følger til enhver tid gjeldende lover og regler innen offentlige anskaffelser.

Men gode innkjøp krever også innkjøpsfaglig kompetanse, planlegging og tverrfaglig samarbeid. Samfunnsbedriftene tilbyr våre medlemsbedrifter rådgivning på hele dette feltet. På denne siden finner du stoff som kan være nyttig når du skal gjøre en offentlig anskaffelse. (Foto: iStock).

Relevante artikler