Regelverket for offentlige anskaffelser er omfattende. Men det gir også muligheter for å sikre seg at man kjøper noe som møter ens behov, blant annet ved å utnytte markedets kompetanse.

Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for nesten 400 milliarder kroner årlig. Det er viktig at virksomheter i offentlig sektor opptrer med integritet og følger til enhver tid gjeldende lover og regler innen offentlige anskaffelser.

Gode innkjøp krever innkjøpsfaglig kompetanse, planlegging og tverrfaglig samarbeid. Samfunnsbedriftene samarbeider tett med selskapet Inventura AS for å tilby våre medlemsbedrifter rådgivning på dette feltet. Les mer om avtalen vi har inngått med Inventura AS.

På denne siden finner du stoff som kan være nyttig når du skal gjøre en offentlig anskaffelse. Etter hvert vil det her bli lagt ut flere artikler som er forfattet av Inventura AS. 

Relevante artikler