Regelverket for offentlige anskaffelser kan oppleves som vanskelig å navigere i. Derfor bistår vi våre medlemsbedrifter på dette feltet.

Formålet med regelverket er å bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å fremme effektiv ressursbruk og sikre at man opptrer med stor integritet. På denne siden finner du stoff om hvordan man bør gå frem ved en offentlig anskaffelse.

Relevante artikler