Det kan være vanskelig å navigere seg gjennom regelverket for offentlige anskaffelser. Formålet med regelverket er å fremme effektiv ressursbruk og sikre at alle opptrer med integritet.

Her finner du stoff om hvordan man bør gå frem ved et offentlig innkjøp. Klikk her om du ønsker bistand eller opplæring i offentlige innkjøp.

Vår avtale med Inventura AS gir Samfunnsbedriftenes medlemmer gunstig tilgang til både bistand og opplæring i offentlige innkjøp.

Relevante artikler