fyrlykt01.jpg
Foto: iStock

Om bransjeorganisasjonen Norske Havner

Norske Havner mener • Havn

Norske Havner arbeider for å synliggjøre norske havners betydning og styrke havnenes konkurranseevne, utvikling og synlighet.

Våre medlemmer er viktige samfunnsbedrifter som legger til rette for effektiv og miljøvennlig transport. Sjøtransporten står for en stor andel og er en viktig del av det norske transportarbeidet. Uten våre medlemmer ville dette godset bli transport langs landeveien.

Våre medlemmer utvikler lokalt næringsliv, skaper arbeidsplasser og vekst langs kysten. Norge skal fremover imøtekomme både transportvekst, krav til reduserte utslipp og stor næringsvekst i havrommet. Mange av løsningene ligger i effektiv og klimavennlig sjøtransport. Havnene, vil med andre ord, spille en viktig rolle for bærekraftig utvikling fremover.

Norske Havner styrker havnene

Norske Havner arbeider for at medlemmene får rammebetingelser og utviklingsmuligheter som styrker havnenes konkurransekraft og lønnsomhet, og derved skaper grunnlag for maritim næringsutvikling i et økonomisk og miljømessig perspektiv.

Norske Havner skal som bransjeorganisasjon bidra til at havnenes posisjon styrkes og at norske havner har gode verktøy for å ivareta samfunnsoppdraget. Organisasjonen har 4 ansatte som arbeider med havn i et fagmiljø på 25 ansatte. 

Norske Havner skal:

 • Utvikle havnene gjennom å påvirke lovgiving og politiske rammevilkår
 • Styrke havnene og sjøtransportens konkurranseevne
 • Styrke kunnskapen om norske havner og deres samfunnsbetydning
 • Bidra til faglig og kommersiell utvikling av havnene
 • Legge til rette for godt samarbeid mellom havnene og deres viktigeste samarbeidspartnere

Bli kjent med våre medlemmer

Styret i Norske Havner

Norske Havner er medlemsstyrt og har eget styre som er valgt av medlemmene. Styre skal utvikle og forankre det næringspolitiske arbeidet til medlemmene.

Norske Havners styre består av:

 • Styreleder Halvard Aglen, Kristiansand Havn
 • Nestleder Tore Lundestad, Borg Havn
 • Styremedlem Merete Eik, Stavangerregionen Havn
 • Styremedlem Kjersti Stormo, Bodø Havn
 • Styremedlem Bjørn Tore Sjåstad, Berlevåg havn
 • Varamedlem Kurt Jessen Johansson, Helgeland Havn
 • Varamedlem Linda Mortensen Midtbø, Flora Hamn
 • Varamedlem Jørn-Even Hanssen, Tromsø Havn

 

En del av Samfunnsbedriftene

Norske Havner er en del av arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen Samfunnsbedriftene. Samfunnsbedriftene organiserer over 500 lokale og regionale samfunnsbedrifter.

Les mer om Samfunnsbedriftene