Samfunnsbedriftene levere tjenester som vi er avhengig av i hverdagen; men de spiller også en avgjørende rolle for å utvikle bærekraftige løsninger lokalt, som er viktig for at kommunene skal nå sine klimamål.

Les: Utslippene må halveres

I Samfunnsbedriftene har vi derfor valgt å lage en videoserie som løfter frem historier om bærekraftige løsninger og samtidig setter fokus på hva som skal til for å lykkes med å skape grønn vekst og levedyktige lokalsamfunn.

Mange medlemsbedrifter er i gang med omstillingen, men skal vi komme i mål med store utslippsreduksjoner er vi avhengig av at det kommer på plass effektive virkemidler og insentiv, som også kommunale bedrifter kan benytte. Det er videre nødvendig å se på hele verdikjeder, for eksempel innen sirkulærøkonomi, plastgjenvinning eller biogass.

Les:

Vi trenger effektive virkemidler og insentiv

Klimakur 2030 krever omstilling på tvers av sektorer

 

Om Samfunnsbedriftene

  • Våre medlemmer leverer kritisk infrastruktur og tjenester som vi er avhengige av fra vi står opp om morgningen til vi legger oss om kvelden; som for eksempel strøm i kontakten, rent vann i springen, varetransport og håndtering av avfallet.
  • Vi jobber kontinuerlig for å styrke rammebetingelsene til våre medlemmer, slik at de kan gi innbyggere og næringsliv gode tjenester med minst mulig klimaavtrykk og være pådrivere for grønn vekst lokalt.
Relevante artikler